The On Leonore

Tennessees Not The State Im In

intensivkurs körkort göteborg

Om man har bråttom att få sitt körkort kan det vara en bra idé att ta en intensivkurs för körkort i göteborg. En intensivkurs är just det, intensiv, och det innebär att man måste vara villig att lägga ner mycket tid och pengar under en kort och begränsad tid. Om man gör det kan man ha sitt körkort på bara några veckor i stället för det vanligare tidsperspektivet på flera månader. Göteborg är en stor stad med komplicerat trafiksystem så det är mycket man ska lära sig behärska på bara några veckor. Och så ska man tänka på alla spårvagnarna och hålla sig undan dem.